Психічне здоров'я

Загальні відомості

Психологія - це наука, яка включає в себе два великих розділи: медичну психологію і клінічну психологію. Психологія як самостійна медична дисципліна, що займається вивченням ролі психічних процесів людини в хворобах. Клінічна психологія розділяється на безліч відділів, які входять: психодіагностика, психоконсультування, психотерапія, психосоматика, психогігієна, реабілітація та певні сфери дефектології.

Психічне здоров'я

Психологія, як медична наука, що вивчає фактори психіки людини, які впливають на розвиток захворювань різного характеру, на хід їх лікування та профілактику. Так само в роботу вчених-психологів входить завдання дослідження впливів різних захворювань на психіку людини. У даній сфері вивчаються психічні прояви в їх динаміці, порушення і патології в розвитку психічного здоров'я людського організму, і відносини пацієнта з медиками та навколишнього хворого микросредой. В дисципліні медичної психології так само розробляються методи і принципи психологічних досліджень в клініці, методики психологічного впливу на психіку людини з метою лікування і профілактики.

Основними застосовуваними на практиці методами лікування і профілактики психологічного здоров'я людини є методи психодіагностики. Це основний вид діяльності медичного психолога.

Психотерапія, теж одне з головних напрямів психології, використовує методики психічного впливу на пацієнта з метою поліпшення його психологічного здоров'я.

Психогігієна - один із розділів медичної психології, працює над питаннями збереження та зміцнення психічного і нервового здоров'я людини.

Психопрофилактикой прийнято називати сукупність методів і заходів, які спрямовані на зниження психічної і нервової захворюваності людини, і на попередження виникнення подібних захворювань.

Медичні психологи (психотерапевти) практично завжди беруть участь в соціальному і психологічної реабілітації пацієнтів, в практичному і науковому рішеннях проблем, пов'язаних з травматичною і посттравматичним періодом хворих.

В профілактичних цілях психотерапевти працюють зі здоровими людьми, щоб запобігти та попередити можливість психічних і нервових захворювань, і допомогти поліпшити психологічний клімат в навколишньому їх середовищу.

Основними поняттями в медичній психології виступають такі поняття як, психічне здоров'я, психічне рівновагу і психічні або соматичні розлади.

Симптоми

Практично усі психічні розлади і захворювання мають загальну, яскраво або не дуже, виражену симптоматику. Основними ознаками таких захворювань є порушення поведінки, мислення людини, часта і різко протилежна зміна настрої, що виходять за межі визначених у суспільстві культурних норм і переконань. Це означає, що психологічний дискомфорт, що відчувається пацієнтом, якісь відхилення від звичайних здібностей навчання або роботи, відчуття підвищеного ризику смерті або страждання, всі ці симптоми говорять про певною мірою психічного захворювання людини.

У людини з розлади психіки можуть бути різного характеру фізіологічні, когнітивні, емоційні, перцептивні та поведінкові симптоми. Наприклад, якщо людина відчуває себе нещасним і страждає, в умовах явно вираженої нормального рівня навколишнього його середовища, це перша ознака його психічного розладу.

Коли в мислення людини порушуються логічні ланцюжка думок, проявляються до крайнощі позитивні або негативні судження про оточуючих, або про себе самому, поступово людина втрачає здатність критично і оптимально мислити і оцінювати навколишній світ, це свідчить про початок розвитку якого-небудь психічного розладу в його організмі.

Симптоми психічних захворювань проявляються в поведінці людини наступним чином: пацієнтом відбуваються безглузді або нав'язливі дії (вони можуть повторюватися), сексуальні перверсії, та інші відхилення від загальноприйнятих у суспільстві норм.

Діагностика

Для діагностування психічного захворювання у медичній психології, перш все, перевіряється відсутність або навпаки, наявність у хворого соматичного стану.

Для встановлення точного діагнозу лікар проводить бесіду з хворим, в ході якої спостерігає за його реакцією на актуальні питання та відповіді пацієнта. Важливо так само на етапі діагностування провести ретельний і повний огляд хворого. І тільки після виявлення цілої сукупності різних симптомів можна говорити і діагностувати будь-який з психічних розладів.

У сучасній медичної психології для діагностики стали широко застосовуватися спеціально розроблені психологічні діагностичні тести.

Профілактика

Оскільки, дуже часто, причиною психічних розладів служать інфекційні захворювання різного характеру (менінгіт або енцефаліт, тощо), то і профілактичні методи психічних захворювань спрямовані на запобігання та попередження саме інфекційних захворювань. Так само до профілактики в психології належать і заходи щодо запобігання різного травматизму та інтоксикацій.

лікування психічного здоров'я

Безумовно, в першу чергу до таких заходів відноситься ведення здорового і активного способу життя. У випадку якихось потрясінь або важких стресів, людини не можна залишати на самоті, і йому обов'язково потрібна буде допомога спеціаліста - психотерапевта або психолога.

Лікування

У лікуванні будь-якого психічного захворювання завжди застосовується комплексний підхід. В сукупність лікувальних методів входять різні методи біологічного впливу, психотерапія та соціально-трудові реабілітаційні заходи.

Лікування психічних хвороб здійснює лікар - психіатр, психотерапевт або психолог.

Є кілька методів лікування психічних розладів. Один з основних методів - медикаментозна терапія. Залежно від поставленого діагнозу, тобто від характеру і проявів захворювання, для лікування можуть застосовуватися такі види засобів: антидепресанти, нейролептики, психостимулятори, транквілізатори,стабілізатори настрою, і ноотропні препарати.

Велика частина цих ліків не є загальнодоступною для всіх пацієнтів. І ці приймаються препарати виключно за рекомендаціями лікарів і під їх суворим наглядом.

Другий метод лікування психічних захворювань - шокова терапія. Сюди входять такі заходи, як електросудомна терапія та інсулінові шоки.

Психотерапія - ще один метод лікування психічних захворювань. Це немедикаментозне вплив на психіку пацієнта. Суть цього методу полягає в допомозі людині адаптуватися в суспільстві, нормалізувати власне сприйняття і сприйняття навколишньої дійсності.

Ще, лікування у медичній психології, залежно від стану пацієнта, від ступеня його захворювання, може бути стаціонарним або амбулаторним.

Хвороби області Психічне здоров'я